Slutasnusa.net:s guide till att boosta din motivation

En stark motivation är A och O när det handlar om att sluta snusa. Ju tydligare det är för dig varför du vill bli snusfri och vad du har att vinna på att hålla dig borta från snuset, desto enklare kommer det att bli. Innan du spottar ut den sista prillan bör du därför ta fram dina starkaste argument. Dessa argument kommer du att ha stor nytta av under ditt snusstopp, både på kort och lång sikt. Här är fyra steg för att boosta din motivation:

Steg 1: Argument

Ta fram ett papper eller öppna ett tomt textdokument i din dator eller din mobiltelefon. Skriv sedan ner alla argument du kan komma på för att sluta snusa. Tänk på både vad du vinner på att sluta och vad du förlorar på att fortsätta.

Steg 2: Rangordning

Rangordna de skäl för att sluta snusa som du har tagit fram och välj ut de viktigaste. Vilka av argumenten är mest inspirerande och gör dig mest motiverad att bli snusfri? Stryk de skäl som inte känns relevanta.

Steg 3: Påminnelse

Läs igenom och tänk på dina starkaste argument med jämna mellanrum för att boosta och hålla motivationen uppe. Skriv ner de skäl som gör dig mest motiverad på egna lappar och sätt upp dem där du ofta kan se dem.

Steg 4: Påfyllning

Fortsätt att skriva ner nya argument om du kommer på fler än de du redan har tagit fram. Ta bort de skäl som inte längre inspirerar dig och som har förlorat sitt syfte så att du fokuserar på de som verkligen betyder något för dig.

Genom att skriva ner dina argument för att sluta snusa och påminna dig om dem med jämna mellanrum blir det betydligt enklare att stå emot olika typer av utmaningar. Det blir dessutom mer lustfyllt att sträva mot ett snusfritt liv om du har klart för dig vad du kommer att vinna på det.

Don`t copy text!